«Η γέφυρα των Στεναγμών»

Πλωτή προβλήτα του λιμανιού Παραλίου Άστρους.

(19-6-2018, 14.20)