Από το Ανοιχτό Θέατρο

Τα σύννεφα έχουν κατέβει χαμηλά στις υπώρειες της οροσειράς του Πάρνωνα. Από το Ανοιχτό Θέατρο Παραλίου Άστρους.

(26-6-2018, 12.40)