«Δεν σαλεύει φύλλο»

Η απόλυτος νηνεμία στη παραλία Ατσίγγανος, στο Παράλιο Άστρος.

(13-7-2018, 13.20)