«Γεμίζει»

Το Φεγγάρι πάνωθε μας, Σελήνη 11 ημερών, Πανσέληνο θα έχουμε στις 23 Νοεμβρίου.

(19-11-2018, 19.55)