«Αρκαδικό Χωριό»

Στο φόντο το «Αρκαδικό Χωριό».

(22-11-2018, 15.05)