Συντήρηση της ιστοσελίδας «το Άστρος της θαλάσσης», www.astrosparalio.gr

Εργασίες συντήρησης εκτελούνται στην ιστοσελίδα μας «το Άστρος της θαλάσσης», www.astrosparalio.gr, σύντομα θα επανέλθουμε σε εύρυθμο λειτουργία.

Υ.Σ: Ο δίαυλος επικοινωνίας Astros Paralio, μέσω facebook, παραμένει σε πλήρη ισχύ.