Στους «Ιταλούς»

Στη περιοχή μεταξύ του Παραλίου Άστρους και «Πόρτες», στο φόντο.

(1-12-2018, 14.40)