Στο χρώμα της φωτιάς

Το κόκκινο φανάρι της εισόδου στο λιμάνι Παραλίου Άστρους.

(1-12-2018)