Κάστρο του Άστρους

Το Κάστρο του Άστρους όπως φαίνεται από τα βόρεια.

(1-12-2018)