Πρόστιμο σε Γρι-Γρι στον Αργολικό κόλπο και κατάσχεση αλιευμάτων από το Λιμεναρχείο Ναυπλίου

(Φωτ. αρχείου, Γρι-Γρι στον Αργολικό)

Στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται από την Υπηρεσία μας με σκοπό τον έλεγχο της αλιευτικής δραστηριότητας διενεργούμενης από αλιευτικά σκάφη μέσης αλιείας, την 30-11-2018, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της Αλιευτικής Νομοθεσίας και συγκεκριμένα παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στην διενέργεια αλιείας σε μη επιτρεπόμενο βάθος από αλιευτικό πλοίο μέσης αλιείας (Αλιευτικό Συγκρότημα Γρι-Γρι) στην θαλάσσια περιοχή όρμου Βουρλιάς Αργολικού Κόλπου -βρίσκεται στο ύψος της βραχονησίδας «Ψηλής»-.
Η Υπηρεσία μας προέβη στην βεβαίωση παραβάσεων για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων σε βάρος των παραβατών και στην κατάσχεση των παρανόμως αλιευθέντων αλιευμάτων.
Με γνώμονα την αποτροπή διενέργειας παράνομης αλιείας και την προστασία του ιχθυοπληθυσμού η Υπηρεσία μας θα εξακολουθήσει να προγραμματίζει σχετικούς με το εν λόγω αντικείμενο, ελέγχους.
Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ Α.Α.
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ. ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Πηγή: argolikeseidhseis.gr