Προς τα βόρεια

Η περιοχή του Ατσίγγανου από το Κάστρο του Άστρους.

(4-12-2018, 13.55)