Εκ του μακρόθεν

Το «Αρκαδικό Χωριό» όπως φαίνεται από το Νησί Παραλίου Άστρους.

(9-12-2018, 13.20)