Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Φίλων του Παραλίου Άστρους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του “Συλλόγου

των Απανταχού Φίλων του Παραλίου Άστρους – Κυνουρίας”.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του “Συλλόγου των Απανταχού Φίλων του Παραλίου Άστρους – Κυνουρίας” σε εφαρμογή των άρθρων 11, 12 και 13 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στη συνεδρίαση της 9-12-2018, καλεί τα μέλη του σε έκτακτη κατεπείγουσα Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 12 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Διοικητηρίου Παραλίου Άστρους, με ώρα έναρξης την 19:00.

με θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

> “Εκλογή νέων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο για την αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους και για την ανάγκη ύπαρξης αναπληρωματικών μελών”..

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 2/5 και 1 των ταμειακά εντάξει μελών της.

Παρακαλούμε τα μέλη μας -όσα επιθυμούν- να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους στη Γενική Γραμματέα του Συλλόγου μας έως και την 12η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 μεσημβρινή.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος Σκαρμούτσου Μαρία

Η Γενική Γραμματέας Αξιοτοπούλου Ελένη