Σβήνουν τ’ αστέρια

Στο λιμάνι Παραλίου Άστρους.

(22-12-2018, 06.50)