Ξημερώνει

Στο Φάρο του Άστρους.

(22-12-2018, 07.05)