Στην ανηφοριά

Ο ήλιος ανεβαίνει στον Αργολικό, φωτ. από το Νησί Παραλίου Άστρους.

(22-12-2018, 07.45)