Η Πανσέληνος πάνω στο Νησί

Η Πανσέληνος «ανατέλλει» από το Νησί Παραλίου Άστρους.

(22-12-2018, 18.00)