Χιόνι στη «Ζάβιτσα»

Το χιόνι στο όρος «Ζάβιτσα» έφτασε στις πλαγιές της μέχρι τα 600 μέτρα, περίπου.

(Σάββατο 12-1-2019 16.35, θερμοκρασία 4 βαθμοί Κελσίου)