Η κρίση «τσάκισε» τα νοικοκυριά: Έχασαν 28% από τον συνολικό τους πλούτο

Τα ελληνικά νοικοκυριά δέχθηκαν τη µεγαλύτερη πίεση ανάµεσα σε επιλεγµένες χώρες της Ευρωζώνης

Η δεκαετής κρίση «γονάτισε» τα ελληνικά νοικοκυριά, τα οποία µετράνε απώλειες της τάξης του 28% στον συνολικό τους πλούτο, ωστόσο εκτιµούν ότι µπορούν πλέον να προστατεύσουν ή ακόµη και να ανακτήσουν µερικώς τη χαµένη τους περιουσία.

Τα παραπάνω αναφέρονται στο Οικονοµικό ∆ελτίο της Alpha Bank, για τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στο µέγεθος του πλούτου των νοικοκυριών.

Το θετικό είναι πως τα νοικοκυριά εκτιµούν ότι η ικανότητά τους αρχικά να προστατεύσουν ή ακόµη και να ανακτήσουν µερικώς τον πλούτο τους στο µέλλον αργά και σταδιακά αποκαθίσταται.

Οπως αναφέρουν οι αναλυτές της τράπεζας, ο καθαρός πλούτος των νοικοκυριών ορίζεται ως το σύνολο της τρέχουσας αξίας του χρηµατοοικονοµικού και µη χρηµατοοικονοµικού πλούτου, µετά την αφαίρεση του συνόλου του ιδιωτικού χρέους τους. Εκτιµάται λοιπόν ότι τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν απολέσει το 27,9% του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού τους, σωρευτικά στη χρονική περίοδο 2008-2018.

Μάλιστα τα ελληνικά νοικοκυριά δέχθηκαν τη µεγαλύτερη πίεση ανάµεσα σε επιλεγµένες χώρες της Ευρωζώνης και ακολουθούν η Ισπανία, η Ιταλία και η Κύπρος, ενώ η Γερµανία σηµειώνει αξιόλογα κέρδη.

Σε άνοδο η Πορτογαλία Ανοδικά κινείται και η Πορτογαλία, διότι αν και ακολούθησε πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής, επωφελείται από τη σηµαντική άνοδο των τιµών των ακινήτων κατά τα τελευταία έτη.

Μετά την Ελλάδα, τη µεγαλύτερη µείωση στην περιουσία τους είδαν τα νοικοκυριά της Ισπανίας.

Την απώλεια του 1/3 της περιουσίας την ελληνικών νοικοκυριών οι αναλυτές της Alpha Bank την αποδίδουν στην καθίζηση της αγοράς ακινήτων τα προηγούµενα χρόνια.

Ωστόσο η αγορά ακινήτων παρουσιάζει πλέον σηµαντικά σηµάδια ανάκαµψης, τόσο στα οικιστικά όσο και στα επαγγελµατικά ακίνητα, και δηµιουργούνται προσδοκίες για βελτίωση της κατάστασης. Να σηµειωθεί ότι ο δείκτης τιµών κατοικιών αυξήθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση το εννεάµηνο Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2018, ενώ οι δείκτες τιµών γραφείων και καταστηµάτων αυξήθηκαν κατά 7,4% και 3,1% αντίστοιχα σε ετήσια βάση το πρώτο εξάµηνο του 2018.

Πηγή: ethnos.gr