1979, στον καφενέ

Η φωτογραφία απεικονίζει πεντάδα γύρω από τραπεζάκι καφενείου, τα μέλη της οποίας είναι από αριστερά τα εξής: 1. Μίμης Ευαγγ. Δουζένης, 2. Στέλιος Ευαγγ. Δουζένης, 3. Πέτρος Χάρβαλος, 4. Αντώνης Κων. Βούλγαρης και 5. Κώστας Δασκολιάς.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη έξω από καφενείο στη πλατεία της Σίταινας.
  2. Είναι χρονολογημένη το 1979.
  3. Οι προαναφερόμενοι είχαν εκδράμει από το Παράλιο Άστρος στη Σίταινα.