Μικροί μεγάλοι στη παραλία

Κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους.
(10-2-2019, 14.05)