«Η λίμνη των Κύκνων»

Βουβόκυκνος -είδος κύκνου- στη λίμνη Μουστού.

(11-2-2019, 12.50)