Νο 2. Λιακάδα

 

Στο φόντο το Νησί Παραλίου Άστρους, από τις ψαμμιτικές πλάκες.

(19-2-2019, 13.35)