1961-2019, «χτες και σήμερα… χρόνος μπρος, χρόνια μετά»

Νο 1. 1961, τμήμα του Νησιού και η περιοχή γύρω από το κεντρική πλατεία του Παραλίου Άστρους

Οι φωτογραφίες απεικονίζουν τμήμα του Νησιού και τη περιοχή γύρω από το κεντρική πλατεία του Παραλίου Άστρους με διαφορά 58 χρόνων (Νο 1. 1961 και Νο 2. 2019).

*Ο τίτλος είναι από στίχο του Κώστα Βάρναλη.

Νο 2. 2019, τμήμα του Νησιού και η περιοχή γύρω από το κεντρική πλατεία του Παραλίου Άστρους