Μπάτης

Κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους.

(14-3-2019, 13.45)