1958, στο λιοτρίβι του Αβραντίνη

Η φωτογραφία απεικονίζει 2 άντρες και οι οποίοι είναι από αριστερά: Α. Βασίλης Κουτσογιάννης (γαμπρός) και Β. Γιάννης Αβραντίνης (κουνιάδος).

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη μπροστά από το ελαιοτριβείο ιδιοκτησίας της οικογένειας Αβραντίνη https://astrosparalio.gr/2012/08/06/404/
  2. Η χρονολόγηση έγινε κατ’ εκτίμηση της ηλικίας των εικονιζόμενων.
  3. Ο Βασίλης Κουτσογιάννης κρατά στο χέρι του λαγό, τον οποίο είχε χτυπήσει με το κυνηγετικό του όπλο, που κρατά ο Γιάννης Αβραντίνης.
  4. Πίσω τους διακρίνεται στύλος του ΟΤΕ.