Η νύχτα φεύγει και η μέρα έρχεται

Λιμάνι Παραλίου Άστρους.

(2-4-2019, 06.40)