Στην αμμουδιά

Περιοχή «Πόρτες».

(3-4-2019, 13.50)