1962, «Βάρκα γιαλό»

Η φωτογραφία απεικονίζει πλήρωμα! βαρκούλας, τα μέλη του οποίου είναι από αριστερά: 1. Μαγδαληνή Κουτσογιάννη (κόρη), 2. Βασίλης Κουτσογιάννης (πατέρας), 3. Αντώνης Αβραντίνης και 4. Γιάννης Αβραντίνης (αδέλφια).

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη στο Παλιό λιμάνι Παραλίου Άστρους.
  2. Η χρονολόγηση έγινε κατ’ εκτίμηση της ηλικίας των εικονιζόμενων.

*Ο τίτλος είναι από στίχο του Βασίλη Τσιτσάνη.