1935, αγορά οικοπέδου σημερινού Δημοτικού Σχολείου Παραλίου Άστρους, τιμή 50.000 δραχμές

Από το έγγραφο, του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ», που παρατίθεται τεκμαίρεται ότι, το σημερινό Δημοτικό Σχολείο Παραλίου Άστρους κατασκευάστηκε σε οικόπεδο (αλώνι) που αγοράστηκε (απαλλοτρίωση) από τους κληρονόμους του Γεωργίου Κουτσογιάννη, στις 19 Δεκεμβρίου 1935, αντί του αντιτίμου των 50.000 δραχμών. (Η ισοτιμία του1928: 1 λίρα Αγγλίας στερλίνα = 375 δραχμές – 50.000 δραχμές: 375 = 134 λίρες Αγγλίας -). Τα χρήματα της αγοράς προέρχονταν από τη διαθήκη του Ευεργέτη Ιωάννη Κ. Μαρούδη.

Πατήστε εδώ για να δείτε το προαναφερόμενο έγγραφο.

Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους