Εκδρομείς

Μαθητές από ημερήσια σχολική εκδρομή στο Παλιό λιμάνι Παραλίου Άστρους.

(18-4-2019, 12.55)