1946, η πρώτη βιντζότρατα στον Αργολικό

Νο 1. Η βιντζότρατα «Μαρία»

Απ’ το Παράλιο Άστρος ήταν η πρώτη βιντζότρατα «Μαρία» -τράτα με μηχανικό βίντσι- https://astrosparalio.gr/2017/09/06/33900/ που λειτούργησε επίσημα στον Αργολικό το 1946 και ήταν ιδιοκτησίας των αδελφών Γρηγορίου και Κωνσταντίνου Κουτσογιάννη -του Ιωάννου-.

Παρακάτω παρατίθεται τα σχετικά έγγραφα.

Νο 2. Εξώφυλλο του Εγγράφου Εθνικότητας

Νο 3. Έγγραφο Εθνικότητας

Νο 4. Πρωτόκολλο Καταμέτρησης

Νο 5. Ο τύπος της πετρελαιομηχανής