«Τα παιδία παίζει»

Στη παραλία με τις ψαμμιτικές πλάκες, στο Παράλιο Άστρος.

(20-5-2019, 14.35)