Μπλε

Η θάλασσα του Ατσίγγανου στο Παράλιο Άστρος.

(23-5-2019, 13.50)