1935, κομματάρχες στο Παράλιο Άστρος

Η εφημερίδα «Κυνουρία», στο 182ο φύλλο της, του έτους 1935, μας πληροφορεί για τη προεκλογική κίνηση στο Παράλιο Άστρος, πρόκειται για τις βουλευτικές εκλογές που έγιναν στις 9 Ιουνίου 1935.

Το δημοσίευμα έχει ως εξής:

«Η προεκλογική κίνησις παρουσιάζεται μάλλον χλιαρά και τούτο διότι ακόμα δεν απεσαφηνίσθη ποίοι θα είναι οι καταρτισθησόμενοι συνδυασμοί και ιδίως ποία η στάσις του κ.Τουρκοβασίλη.

Κυρίως όμως δύο ρεύματα παρουσιάζονται, το εν υπέρ του Λαϊκού συνδυασμού και ιδίως υπέρ του κ. Γιαννόπουλου, υπό τον τοπικόν παράγοντα κ. Γεώργιον Παναγιωτόπουλον, και έτερον υπέρ του κ. Τουρκοβασίλη, υπό τον επίσης τοπικόν παράγοντα ιατρόν κ. Μιχ. Μαρούδην