«Αχταρμάς» στη Κοινότητα Παραλίου Άστρους

3 συνδυασμοί μοιράστηκαν τις 5 έδρες της Κοινότητας Παραλίου Άστρους, από 2 έδρες πήραν οι συνδυασμοί: «Ανεξάρτητη Κίνηση Παραλίου Άστρους» https://astrosparalio.gr/2019/05/20/44367/ και «Συμμετοχή» https://astrosparalio.gr/2019/05/22/44439/ και 1 έδρα πήρε ο συνδυασμός «Μαζί για το χωριό μας».

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τη πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου 2019 θα εκλεγεί ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παραλίου Άστρους μεταξύ των 2 πρώτων των 2 συνδυασμών που πήραν από 2 έδρες, με μυστική ψηφοφορία που θα συμμετάσχουν και τα 5 μέλη που εκλέχτηκαν.