Νο 2. Άστατος καιρός

Στη λίμνη Μουστού.
(27-5-2019, 13.50)