Νο 2. Μικροί μεγάλοι στη παραλία

Παραλία στον «Ανάβαλο», στα Λιλαίικα.

(2-6-2019, 14.05)