«Η πάντων και πασών Ελληνίς η θάλασσα»

Στον Ατσίγγανο στο Παράλιο Άστρος.

(7-6-2019, 14.25)

*Ο τίτλος είναι από στίχο του Οδυσσέα Ελύτη