Στον Ατσίγγανο

Ο κόλπος του Ατσίγγανου στο Παράλιο Άστρος.

(15-6-2019, 09.35)