Πέρσι και φέτος

Νο 1. 28-5-2018, Αγίου Πνεύματος στη κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους

Οι φωτογραφίες απεικονίζουν τη κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους ανήμερα του Αγίου Πνεύματος το 2018 και 2019, την ίδια ώρα 13.40. Πέρσι του Αγίου Πνεύματος ήταν 20 μέρες νωρίτερα.

Νο 2. 17-6-2019, Αγίου Πνεύματος στη κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους.