«Λειτούργησε» ξανά ο Φάρος του Άστρους

Η Πανσέληνος στη θέση της εστίας του Φάρου του Άστρους.

(17-6-2019, 21.14)