Στο «περιγιάλι το κρυφό»

Παραλία στον Ανάβαλο στα Λιλαίικα.

(3-7-2019, 14.05)