Λυκαυγές

Πρωί πρωί στο λιμάνι Παραλίου Άστρους.

(8-7-2019, 06.05)