Κυκλοφορία του 16ου Newsletter του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας

Δελτίο τύπου

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας η σύνοψη όλων των δράσεών του για την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2019.

Διαβάστε στο 16ο τεύχος του ηλεκτρονικού φυλλαδίου Newsletter που επισυνάπτεται για όλες τις περιβαλλοντικές δράσεις του Φορέα Διαχείρισης (Βλ. την σχετική ενότητα http://www.fdparnonas.gr/wp-content/uploads/2014/11/Newsletter-16th_2019.pdf στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης).

Τα κείμενα της εξαμηνιαίας έκδοσης, κατανεμημένα σε ενότητες, περιλαμβάνουν τα νέα μας για δράσεις και έργα που αφορούν στην Επόπτευση & Φύλαξη, την Προστασία & Διαχείριση, και την Πληροφόρηση, Εκπαίδευση & Δημοσιότητα.

Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας

220 01 Άστρος Αρκαδίας
Τηλ: 27550 22021 (εσ.2), Φαξ: 27550 22806
Email: press@fdparnonas.gr 
Ιστοσελίδα: www.fdparnonas.gr