1973, ο Ατσίγγανος

Η φωτογραφία απεικονίζει το βόρειο τμήμα του Παραλίου Άστρους, την περιοχή του  Ατσιγγάνου.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη από αυτό το σημείο του Νησιού.

2.      Η χρονολόγηση έγινε ύστερα από σύγκριση με την δημοσιευμένη φωτογραφία υπό τον τίτλο 1971, Ατσίγγανος. 

3.      Μπροστά μας ευδιάκριτο είναι το γήπεδο του Αχιλλέα Παραλίου Άστρους, με τη μορφή που υπάρχει και σήμερα.

4.      Η περιοχή ήταν αραιοκατοικημένη, σήμερα είναι διαφορετική και πυκνοκατοικημένη.