«Τσαγκαροδευτέρα»

Νο 1. Κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους, 2-9-2019 13.45

Νο 2. Ατσίγγανος στο Παράλιο Άστρος, 2-9-2019 14.00