1958, παντοπωλείον η «Πρόοδος»

Η φωτογραφία απεικονίζει τον Σωτήρο Μπρεθέ στο εσωτερικό του παντοπωλείου του.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη στο εσωτερικό του παντοπωλείου, που είναι στη γωνία των οδών Ζαφειρόπουλου και Σπετσών, στο Παράλιο Άστρος.

2.       Για τη χρονολόγηση λήφθηκαν υπόψη τα εξής: α) Η ηλικία του εικονιζόμενου και β) Η μη ύπαρξη ηλεκτρικού.

3.      Στη φωτογραφία ο προαναφερόμενος «φτιάχνει» χρώματα, τότε τα χρώματα (μπογιές) δεν ήταν τυποποιημένα και κατασκευάζονταν, κύρια, από τα βασικά.

4.      Το παντοπωλείο, υπό την επωνυμία η «Πρόοδος», ήταν το πολυκατάστημα της εποχής, τα ποικίλα είδη στα ράφια και τους πάγκους το καταμαρτυρούν.

5.      Μπορούμε, με λίγη προσπάθεια, να δούμε και τις μάρκες των προϊόντων που κυκλοφορούσαν, τότε.

6.      Πάνω από το πάγκο εργασίας παρατηρούμε τη λάμπα πετρελαίου, το ηλεκτρικό ρεύμα ήρθε αργότερα στο τόπο μας, το 1962.