«Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός και τις αγριόπαπιες»

Νο 1

Πρασινοκέφαλες αγριόπαπιες Anas platyrhynchos στη λίμνη Μουστού, Νο 1 αρσενική και Νο 2 θηλυκή.

(9-9-2019, 13.10)

Νο 2