Πορτοκαλόχρους

Η υγρασία «τσακίζει κόκαλα», γι’ αυτό ο δίσκος της Πανσελήνου παρότι έχει ψηλώσει πάνω από τον Αργολικό «φαίνεται» σαν πορτοκάλι.

(14-9-2019, 20.40)